Chuyển sang dùng email dạng văn bản thuần

Minh Đức Digital - 10:57 sáng 15/12/2014

Những email mà bạn thấy có thêm hình ảnh, màu sắc trang trí các kiểu thì đó chính là thư ở định dạng HTML. Thường thì một thư như vậy không chiếm bao nhiêu dung lượng cả, nhưng hãy tưởng tượng bạn có cả trăm, cả nghìn thư sau nhiều năm thì đấy lại là […]

Những email mà bạn thấy có thêm hình ảnh, màu sắc trang trí các kiểu thì đó chính là thư ở định dạng HTML. Thường thì một thư như vậy không chiếm bao nhiêu dung lượng cả, nhưng hãy tưởng tượng bạn có cả trăm, cả nghìn thư sau nhiều năm thì đấy lại là một câu chuyện khác. Chính vì thế, nếu bạn không có nhu cầu xài HTML thì bạn hãy thiết lập cho Gmail gửi thư ở dạng văn bản thuần, như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều dung lượng hơn. Cách làm đó là trong khung soạn thảo, nhấn vào mũi tên nhỏ nhỏ ở góc dưới bên phải màn hình, chọn “Plain text mode”. thu thuat gmail3