Thủ thuật gmail – Dọn thùng rác và thư mục Spam

Minh Đức Digital - 10:56 sáng 15/12/2014

Thư bạn xóa khỏi Gmail vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Chúng sẽ được di chuyển vào một khu vực riêng gọi là “Thùng rác”, và chỉ khi nào bạn xóa thư trong thùng rác thì không gian lưu trữ mới thật sự được giải phóng. Để truy cập khu vực này, bạn có thể […]

Thư bạn xóa khỏi Gmail vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Chúng sẽ được di chuyển vào một khu vực riêng gọi là “Thùng rác”, và chỉ khi nào bạn xóa thư trong thùng rác thì không gian lưu trữ mới thật sự được giải phóng. Để truy cập khu vực này, bạn có thể nhấn vào mục “Thùng rác” (hoặc “Trash” nếu dùng Gmail tiếng Anh), sau đó chọn hết các email trong đây và xóa chúng đi. Đừng quên xóa luôn cả thư mục Spam/Junk mail nhé, đây là nơi chứa các thư rác mà Gmail tự động lọc ra cho bạn. Theo thời gian thì thư mục này cũng có thể chứa đến cả trăm bức thư đấy.