Thủ thuật gmail – tìm kiếm theo kích thước file

Minh Đức Digital - 10:55 sáng 15/12/2014

Trước đây tính năng này không hiện hữu trong Gmail, mãi gần đây Google mới bổ sung nó vào dịch vụ của mình. Bằng cách dùng cụm từ larger, bạn có thể tìm ra những thư chứ file đính kèm lớn hơn một mức dung lượng nào đó. Ví dụ,larger:5m tức là các file lớn […]

Trước đây tính năng này không hiện hữu trong Gmail, mãi gần đây Google mới bổ sung nó vào dịch vụ của mình. Bằng cách dùng cụm từ larger, bạn có thể tìm ra những thư chứ file đính kèm lớn hơn một mức dung lượng nào đó. Ví dụ,larger:5m tức là các file lớn hơn 5MB.

2538301_File_kich_thuoc Mình thử với tài khoản của chính mình thì kết quả trả về 20 thư có chứa file đính kèm to hơn 5MB, như vậy nếu mình xóa chúng đi thì mình sẽ có thêm 100MB lưu trữ, một con số không hề nhỏ cho nhu cầu trao đổi thư điện tử. Nếu bạn ít dọn dẹp thì có thể kết quả trả về còn lớn hơn nữa.