Website của bạn đang ở trang đầu tiên hay vị trí nào

Minh Đức Digital - 9:21 sáng 1/10/2014

Mỗi ngày, có hàng triệu người sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm sản phẩm hoặc dịch vụ, 90% những người này sẽ nhấn vào những liên kết trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm. Website của bạn đang ở trang đầu tiên hay vị trí này thuộc về website các đối […]

Mỗi ngày, có hàng triệu người sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm sản phẩm hoặc dịch vụ, 90% những người này sẽ nhấn vào những liên kết trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm. Website của bạn đang ở trang đầu tiên hay vị trí này thuộc về website các đối thủ cạnh tranh của bạn?
  Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây để đưa website bạn lên những vị trí đầu tiên, để bạn có thể trải nghiệm một “trận lũ” mới, “trận lũ” của những khách hàng tiềm năng sẽ ồ ạt viếng thăm website của bạn. Chiến lược của chúng tôi dựa trên:
  • Nghiên cứu từ khóa.
  • Phân tích đối thủ cạnh tranh.
  • Tối ưu hóa trang web, đề xuất hướng xây dựng nội dung.
  • Xây dựng liên kết.
  • Theo dõi, báo cáo thường xuyên.