Điểm yếu của quảng cáo hiển thị

Minh Đức Digital - 9:15 sáng 8/10/2014

Một nghiên cứu Harvard Business School cho biết cứ mỗi USD  đầu tư vào quảng cáo hiển thị (display) và quảng cáo tìm kiếm (SEM – search engine marketing) sẽ thu được 1,24$ cho display và 1.75$ cho kênh search. So sánh hiệu quả giữ Search và Display Là chủ một doanh nghiệp hay marketer chuyên nghiệp, bạn sẽ nghĩ gì về […]

Một nghiên cứu Harvard Business School cho biết cứ mỗi USD  đầu tư vào quảng cáo hiển thị (display) và quảng cáo tìm kiếm (SEM – search engine marketing) sẽ thu được 1,24$ cho display và 1.75$ cho kênh search.

So sánh hiệu quả giữ Search và Display

Là chủ một doanh nghiệp hay marketer chuyên nghiệp, bạn sẽ nghĩ gì về con số này?

Có lẽ gần như ngay lập tức, bạn sẽ nhận ra: về mặt kinh tế thì đầu tư vào SEM sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.  Với kết luận này, bạn có nên tăng ngân sách cho SEM 36% và giảm ngân sách tương ứng cho display?

Điều này có lẽ không khó để bạn nhận ra, đặc biệt là khi bạn thực hiện một chiến dịch marketing mà kết quả được đo lường không còn là số lượng clicks vào banner, số lượng visitor mà là số đơn hàng, số lượng người đăng ký hoặc doanh số của công ty trong tháng. Cùng một lúc, với ngân sách như nhau, số lượng đơn hàng từ CPC lúc nào cũng vượt trội.

Khi người dùng không có nhu cầu, người xem mẫu quảng cáo ở dạng display thường sẽ có tỉ lệ bấm (ctr – click through rate) rất thấp so với các chiến dịch SEM thông thường. Thống kê của cá nhân tôi từ số mẫu 631.627 impressions và 33.297 clicks được chạy trong cùng một khoảng thời gian cho thấy: CTR của chiến dịch display thấp hơn rất nhiều so với một chiến dịch SEM và thấp hơn nữa nếu so với một chiến dịch được tối ưu cho một nhóm sản phẩm đặc thù.