Fix lỗi trang chủ cho flag mag (lỗi session)

Minh Đức Digital - 5:17 sáng 17/04/2016

Template tin  tức Flag mag mình có giới thiệu với các bạn trong bài trước mấy hôm nay gặp 1 số lỗi về giao diện trang chủ Mình đã fix được lỗi này. Mọi người cùng tham khảo và áp dụng cho web mình nhé. Sau đây là video hướng dẫn và các đoạn code […]

Template tin  tức Flag mag mình có giới thiệu với các bạn trong bài trước mấy hôm nay gặp 1 số lỗi về giao diện trang chủ Mình đã fix được lỗi này. Mọi người cùng tham khảo và áp dụng cho web mình nhé. Sau đây là video hướng dẫn và các đoạn code mẫu để bạn chỉnh sửa Xem thêm: >> Chỉnh giao diện mobile trên Blogspot Các đoạn code mẫu Code chỉnh sửa các mục cơ bản (Truyện ngắn, tiểu thuyết, phim hay, bí quyết, góc khám phá, góc cảm xúc, góc âm nhạc)
<div class=’tag-post1′> <div class=’hide section’ id=’tag-widget1′> <div class=’widget HTML’ id=’HTML68′ mobile=’yes’> <h2 class=’title’> <span> Truyện Ngắn </span> </h2> <div class=’widget-content’> <div id=’tag-post1’/> <script type=’text/javascript’> pbtpost({ idpbt:&quot;#tag-post1&quot;, maxpost:5, tagName:&quot;TruyenNgan&quot; }); </script> <div class=’clear’/> </div> </div> </div> </div>
———— Code chỉnh sửa chuyên mục Image
<div class=’pic_tag-post6′> <div class=’hide section’ id=’tag-widget4′> <div class=’widget HTML’ id=’HTML69′ mobile=’yes’> <h2 class=’title’> <span> Image </span> </h2> <div class=’widget-content’> <div id=’pic_tag-post6’/> <script type=’text/javascript’> pbtpost2({ idpbt:&quot;#pic_tag-post6&quot;, maxpost:13, }); </script> <div class=’clear’/> </div> </div> </div> </div>
———– Code chỉnh sửa mục VIDEO
<div id=’tag-widget9′> <div class=’carousel section’ id=’carousel’><div class=’widget HTML’ data-version=’1′ id=’HTML73′> <h2 class=’title’><span><a href=’/search/label/Clip?max-results=7′>Video</a></span></h2> <div class=’widget-content’> <a class=’icon-angle-left’ href=’#’ id=’next2’/> <a class=’icon-angle-right’ href=’#’ id=’prev2’/> <div class=’news-bar’/> <script type=’text/javascript’> pbtpost({ idpbt:&quot;.news-bar&quot;, maxpost:6, tagName:&quot;Clip&quot; }); </script> </div> </div></div> </div> <div class=’clear’/> </div>
————- Code chỉnh sửa liên kết dưới Footer
<div class=’footer-widget’ id=’footx3′> <div class=’footer section’ id=’footer3′><div class=’widget HTML’ data-version=’1′ id=’HTML14′> <h2>…………. … … </ul> </div> </div></div> </div>
———— Code chỉnh sửa TIN MỚI NHẤT
<div id=’news-wrapper’> <div class=’news-ticker section’ id=’slid1′><div class=’widget HTML’ data-version=’1′ id=’HTML76′> <div class=’widget-content’> <div id=’headlines’> <H2>…. … … </div></div></div></div> </div></div></div> <div class=’clear’/> <!–SLIDE TRANG CHỦ