Onpage các yếu tố xếp hạng hình ảnh

Minh Đức Digital - 8:41 sáng 14/11/2014

Để thành công một hình ảnh cũng phải được nhúng trong trang HTML. Các yếu tố onppage sau đây mô tả làm thế nào để cải thiện hình ảnh trong mã HTML. Xung quanh văn bản: Các văn bản trước và sau khi hình ảnh nên bao gồm một hoặc nhiều lần các từ khóa […]

Để thành công một hình ảnh cũng phải được nhúng trong trang HTML. Các yếu tố onppage sau đây mô tả làm thế nào để cải thiện hình ảnh trong mã HTML.
  • Xung quanh văn bản: Các văn bản trước và sau khi hình ảnh nên bao gồm một hoặc nhiều lần các từ khóa hoặc các từ khóa (tên tập tin). Sự kết hợp của từ khóa “tên tập tin / từ khoá xung quanh văn bản” là điểm quan trọng đem lại thành công cho việc tối ưu hóa hình ảnh. Xung quanh văn bản có nghĩa là khoảng 12 từ trước và sau khi hình ảnh.
  • Thuộc tính Alt: Mỗi hình ảnh cần phải có một văn bản alt trong các thuộc tính hình ảnh. Điều này là rất quan trọng không chỉ đối với các công cụ tìm kiếm, nhưng đặc biệt là đối với người khiếm thị. Bạn chỉ cần có để làm cho rõ ràng: Google Spider chỉ có thể hiểu hình ảnh thông qua văn bản hoặc màu sắc.
  • Thuộc tính tiêu đề: Ý nghĩa của các thuộc tính tiêu đề cho bảng xếp hạng là gây tranh cãi. Bằng cách xác định tiêu đề thuộc tính của một hình ảnh bằng cách lăn trên một tooltip sẽ xuất hiện. Ở đây, người sử dụng có thể cung cấp thông tin có giá trị. Tôi nghĩ rằng thuộc tính tiêu đề là một loại xung quanh văn bản. Nó có thể làm tăng mức độ phù hợp của từ khoá.
  • Nội dung liên quan: nội dung tốt luôn có ích cho hình ảnh. Nhưng trên thực tế có rất nhiều ví dụ các trang của hình ảnh tốt xếp hạng tệ hại. Tôi nghĩ rằng Google sẽ thay đổi điều này trong tương lai gần.
  • Khả năng thu thập dữ liệu của Google Spider: Tất nhiên, đây là điều cơ bản quan trọng googlebot có thể tìm thấy những hình ảnh. Hãy chắc chắn rằng robots.txt của bạn cho phép thu thập dữ liệu thư mục bao gồm cả hình ảnh.Mẫu code tối ưu hóa hình ảnh 1 cách hoàn hảo.

Onpage các yếu tố xếp hạng hình ảnh

Trích: http://sopa.vn/