Sử dụng 3G hiệu quả, sử dụng trình duyệt có khả năng tối ưu hóa dữ liệu

Minh Đức Digital - 11:01 sáng 15/12/2014

Trình duyệt là phương tiện giúp bạn dùng 3G kết nối vào Internet. Người dùng hiện nay dùng nhiều trình duyệt khác nhau theo thói quen và sở thích mà chưa quan tâm đến một số tính năng tối ưu hóa dữ liệu của trình duyệt. Trong số các trình duyệt được ưa dùng thì […]

Trình duyệt là phương tiện giúp bạn dùng 3G kết nối vào Internet. Người dùng hiện nay dùng nhiều trình duyệt khác nhau theo thói quen và sở thích mà chưa quan tâm đến một số tính năng tối ưu hóa dữ liệu của trình duyệt.

opera

Trong số các trình duyệt được ưa dùng thì Opera với Opera Mobile hay Opera Mini đều là trình duyệt chuyên dùng cho smartphone có khả năng tối ưu hóa dữ liệu hiệu quả nhất. Opera tối ưu hóa dữ liệu trên server, sau đó mới chuyển dữ liệu đã được tối ưu nhất đến máy người dùng. Nhờ vậy mà giúp giảm đi dung lượng dữ liệu truyền tải, smartphone lướt net nhanh chóng hơn. Hệ quả là chi phí 3G cũng được tiết giảm đáng kể.