Thiết kế nâng cấp website nhằm mang lại sự thân thiện

Minh Đức Digital - 7:18 chiều 13/02/2015

Hầu hết hiện nay các website đều được thiết kế theo công nghệ thiết kế web cũ, khó khăn trong cập nhật nội dung, có nhiều trường hợp còn sử dụng lồng host (nhiều website chung  1 host)… Hoặc đơn giản là vì giao diện website không còn phù hợp. Vì vậy việc thiết kế […]

Hầu hết hiện nay các website đều được thiết kế theo công nghệ thiết kế web cũ, khó khăn trong cập nhật nội dung, có nhiều trường hợp còn sử dụng lồng host (nhiều website chung  1 host)… Hoặc đơn giản là vì giao diện website không còn phù hợp. Vì vậy việc thiết kế web mới, thiết kế nâng cấp website nhằm mang lại sự thân thiện, tính chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ thiết kế mới hơn. 1. Tại sao phải thiết kế web lại, thiết kế nâng cấp Website? Khắc phục những thiết kế web thiếu sót, tối ưu code, thêm lĩnh vực hoạt động bổ sung…. Thiết kế lại, thiết kế nâng cấp website nhằm mang lại sự thân thiện, tính chuyên nghiệp hơn. 2. Lợi ích của việc thiết kế web lại, thiết kế nâng cấp? Giảm chi phí điều hành đáng kể vì áp dụng các tiến bộ trong công nghệ thiết kế web 2.0, tích hợp trong thiết kế web các công cụ, phần mềm quản lý. Dễ dàng hơn trong việc cập nhật và quản lý nội dung website do công nghệ web 2.0 Nâng thanh thế, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp ra toàn thế giới. Tạo ra một hệ thống website được thiết kế để quản lý hàng hoá, tin tức, mang tính khoa học, dễ quản lý, dễ sử dụng, thuận tiện cho các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng xem hay chọn sản phẩm để mua từ website thiết kế mới. 3. Thiết kế nâng cấp web, thiết kế web 2.0 mới – josbay làm gì ? Chỉnh sửa thiết kế trên trang website phù hợp với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Chỉnh sửa, thiết kế web lại, thiết kế nâng cấp các chức năng mới làm cho việc sử dụng dễ dàng hơn trước. Nếu website của bạn đã được thiết kế có thể nâng cấp Nâng cấp, thiết kế lại website và bảo vệ các dữ liệu hiện có của doanh nghiệp. josbay bảo hành kỹ thuật website thiết kế vĩnh viễn.