Tiếp thị nội dung chuyển đổi người truy cập website thành thủ lĩnh

Minh Đức Digital - 11:53 sáng 3/12/2014

Các dịch vụ liên quan đến: (CTA) nút kêu gọi hành động, trang Landing… Một yếu tổ để trở thành nhà tiếp thị trong nước thành công là chuyển những người truy cập tích cực trở thành khách hàng chính. Để làm điều này, bạn cần phải sử dụng các phần nội dung cao cấp, […]

Các dịch vụ liên quan đến: (CTA) nút kêu gọi hành động, trang Landing…

noi-dung-cho-website

Một yếu tổ để trở thành nhà tiếp thị trong nước thành công là chuyển những người truy cập tích cực trở thành khách hàng chính. Để làm điều này, bạn cần phải sử dụng các phần nội dung cao cấp, kêu gọi hành động, và các trang đích. Tạo ra những bài viết có nội dung chuyên sâu và cung cấp dưới dạng sách điện tử. Hội thảo về web, demo miễn phí giúp bạn tạo ra những thông tin hàng đầu và khi bạn đặt chúng vào những biểu mẫu. Khi yêu cầu người truy cập website điền vào những biểu mẫu để đổi lấy một bài viết miễn phí. Bạn hướng những truy cập đó vào vị trí hàng đầu và hướng người dùng truy cập đến những nội dung mua/bán hàng.