Ưu điểm của hosting Windows

Minh Đức Digital - 10:50 sáng 11/09/2014

Phù hợp với các ngôn ngữ lập trình theo công nghệ .Net như ASP.Net, VB.Net. Vì thế khi bạn dự địch lập một dự án web theo công nghệ của. Net của Microsoft thì tất nhiên phải lựa chọn hosting Windows. Hosting Windows thích hợp với cơ sở dữ liệu MSSQL và cơ sở dữ […]

Phù hợp với các ngôn ngữ lập trình theo công nghệ .Net như ASP.Net, VB.Net. Vì thế khi bạn dự địch lập một dự án web theo công nghệ của. Net của Microsoft thì tất nhiên phải lựa chọn hosting Windows. windows Hosting Windows thích hợp với cơ sở dữ liệu MSSQL và cơ sở dữ liệu Access. Access chỉ chạy được trên nền tảng của Windows vì thế tất nhiên không thể hoạt động trên Linux. Bạn xây dựng các dự án dịch vụ chia sẽ của Microsoft thì hosting Windows là sự lựa chọn cần thiết. Hosting Windows có thể xử lý được các tính năng khi ứng dụng là các phần mềm của Microsoft.