200 yếu tố xếp hạng website của Google (phần 4)

Minh Đức Digital - 2:30 chiều 13/08/2014
200 yếu tố xếp hạng website của Google (phần 4)

Các phần trước của bài viết của chủ đề 200 yếu tố xếp hạng website của Google 200 yếu tố xếp hạng website của Google  200 yếu tố xếp hạng website của Google (phần 2) 200 yếu tố xếp hạng website của Google (phần 3) Truyền thông xã hội / Các yếu tố đồ thị […]

Các phần trước của bài viết của chủ đề 200 yếu tố xếp hạng website của Google 200 yếu tố xếp hạng website của Google  200 yếu tố xếp hạng website của Google (phần 2) 200 yếu tố xếp hạng website của Google (phần 3) Truyền thông xã hội / Các yếu tố đồ thị xã hội dựa trên Xếp hạng -Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang LinkedIn -Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang DeliciousCác yếu tố đồ thị xã hội dựa trên Xếp hạng -Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang StumbleUpon -Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang Facebook -Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang MySpace -Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang Twitter Các yếu tố dữ liệu sử dụng xếp hạng -Lịch sử Click-Through Rate từ Tìm kiếm Trang / URL chính xácCác yếu tố dữ liệu sử dụng xếp hạng -Trung bình “Thời gian trên Trang” -Dữ liệu từ Google SearchWiki các bầu chọn, xếp hạng, bình luận -Các tài liệu tham khảo / Liên kết đến tên miền trong email Gmail

200 yếu tố xếp hạng website của Google (phần 4)

Geo-Nhắm mục tiêu theo yếu tố: -Lịch sử Click-Through Rate từ Tìm kiếm để trang trên tên miền này -Nhắm mục tiêu theo kỹ sư của Google. -Geo-Mục tiêu theo hướng dẫn của Google Webmaster Tools -Truy vấn Tìm kiếm cho tên miền hoặc thương hiệu Associated -Ngôn ngữ của nội dung được sử dụng trên trang web -Liên kết từ các miền khác mục tiêu đến Quốc gia / Vùng -Sử dụng Refinement Query Post-Click vào một kết quả tìm kiếm -Mã quốc gia TLD của tên miền gốcGeo-Nhắm mục tiêu theo yếu tố -Vị trí Địa lý địa chỉ IP máy chủ của tên miền Đăng ký trang web với Google Local Quốc gia / Vùng Ví dụ công ty bạn làm dịch vụ thiết kế website thương mại điện tử với địa chỉ quốc gia là Việt Nam thì cần quan tâm tới các yếu tố sau -Vị trí Địa lý người truy cập vào trang web -Geo-Tagging trang thông qua Meta Data -Địa chỉ trong Nội dung văn bản On-Page -Địa chỉ bên đại diện đăng ký Domain Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến trang web -Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến giá trị của một liên kết bên ngoài -Liên kết có được do mua bán chứ không phải liên kết tự nhiên -Tên miền có chứa số lượng lớn các link của Web Spam -Tên miền bị phạt Index vì liên kết với những Web Spam Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến giá trị của một liên kết bên ngoài -Google phạt xếp hạng những tên miền vì liên kết với những Web Spam -Tên miền không kiếm được những link có độ trusted cao Yếu tố xếp hạng (những điều mà bạn không nên làm, hoặc không nên để xảy ra với bạn) -Dấu User Agent -Server downtime thường xuyên & không thể truy cập được -Sử dụng những text  ẩn / nền -Che đậy với độc hại / thao tác Intent37 yếu tố không nên sử dụng khi làm SEO -Liên kết mua từ những liên kết môi giới -Liên kết từ trang Web Sites Spam / Pages -Liên kết từ các tên miền tới các Web Sites Spam / Pages -Lặp đi lặp lại quá nhiều cùng một Anchor Text Trang -Quá nhiều liên kết từ các trang web trong cùng địa chỉ IP C-Block -Chiến dich Bait-and-Switch (301’ing một phần triệu trang…) -Nhồi nhét từ khóa trong các văn bản On-Page -Che dấu Địa chỉ IP -Ẩn văn bản bên ngoài khu vực trang hiển thị -Chứa quá nhiều tham số động trong URL -Ẩn văn bản bằng CSS (display: none) Styling -Dấu đoạn JavaScript / Rich Detection -Che đậy bị phát hiện bởi Cookie -Liên kết mua từ những Thư mục chất lượng thấp -Quá nhiều liên kết từ các trang web cùng chủ đăng kí sở hữu -Liên kết Trang Web Sites Spam / Pages -Nhồi nhét từ khóa trong các Tiêu đề Tag -Nhồi nhét từ khóa trong URL -Liên kết thu từ thao tác Widget / Badge Chiến dịch -Lạm dụng Tối ưu hóa Liên kết nội bộ Anchor trong văn bản -Liên kết từ những anchor text nhảy cảm. -Việc sử dụng quá mức Nofollow trong Liên kết nội bộ. -Xây dựng liên kết từ các forum (chữ kí, profile, vv…) -Title Tag quá dài -Liên kết mua từ những tên miền cũ & Chuyển hướng -Liên kết đến Domain Web Sites Spam / Pages -Liên kết đạt được từ các chiến dịch mang tính lan truyền rộng rãi -CloakingChe đậy nội dung với người dùng. -URL quá dài -Sử dụng từ khoá-chứa nhiều anchor text liên kết nội bộ trong Footers -Nhồi nhét từ khóa trong Meta Description Tag -Link Acquisition from Buying Domains and Adding Links -Nhồi nhét từ khóa trong Keywords Meta Tag