200 yếu tố xếp hạng website của Google (phần 3)

Minh Đức Digital - 3:12 chiều 12/08/2014
200 yếu tố xếp hạng website của Google (phần 3)

Ở phần trước chúng ta đã cũng tìm hiểu vấn đề về từ khóa hôm nay chũng ta sẽ tìm hiểu thêm những yếu tố không phải từ khóa Xem bài trước tại đây : https://ept.vn/200-yeu-xep-hang-website-cua-google-phan-2/ Yếu tố tiếp theo mà tôi giới thiệu cho các bạn đó là yếu tố  không phải từ khóa -Sự […]

Ở phần trước chúng ta đã cũng tìm hiểu vấn đề về từ khóa hôm nay chũng ta sẽ tìm hiểu thêm những yếu tố không phải từ khóa

200 yếu tố xếp hạng website của Google (phần 3)

Xem bài trước tại đây : https://ept.vn/200-yeu-xep-hang-website-cua-google-phan-2/

Yếu tố tiếp theo mà tôi giới thiệu cho các bạn đó là yếu tố  không phải từ khóa

-Sự tồn tại của nội dung, nội dung độc.các yếu tố không phải từ khóa

-Tham số truy vấn trong URL so với Định dạng URL tĩnh.

-Tỷ lệ của code/ văn bản trong HTML.

-Số lượng và chất lượng của Liên kết Nofollow

-Tỷ lệ phần trăm Liên kết follow và nofollowed trên trang

-Sự tồn tại của thẻ Meta Description.

-HTML Validation đạt chuẩn W3C

-Trang web phải luôn được làm mới.

-Sử dụng liên kết nội.

-Lịch sử thay đổi nội dung (thường những thay đổi đã được thực hiện)

-Sử dụng link out trên trang.

-Sử dụng của các yếu tố Flash (hoặc các plug-in nội dung)

-Sử dụng quảng cáo trên trang

-Đa dạng của các nguồn liên kết.

-Trang web đáng tin cậy

-Trao đổi liên kết.

-Sự khác biệt so với các nguồn liên kết bên ngoài

-Từ khoá Tập trung vào Anchor Text từ các liên kết nội bộ

-Sử dụng Google AdSense (cụ thể) trên trang

-Yếu tố về liên kết trong website

-Từ khoá Tập trung vào Anchor Text từ các liên kết bên ngoài11 yếu tố về liên kết

-Liên kết phổ biến(số lượng / chất lượng của các liên kết bên ngoài)

-Vị trí của thông tin trong hệ thống trang web.

-Phổ biến liên kết trong liên kết nội bộ.

Các bài viết liên quan : 200 yếu tố xếp hạng website của google

yếu tố xếp hạng website dựa trên liên kết cơ bản

-Liên kết từ các nguồn uy tín, có cùng chủ đề.

-Thời gian phát triển / sự thiếu hụt của liên kết đến Domain

-Liên kết từ tên miền với truy cập bị hạn chế (edu, gov, mil)

-Độ tin cậy dựa trên liên kết từ những tên miền tin cậyCác yếu tố xếp hạng dựa trên liên kết cơ bản

-Link phổ biến của Domain Dựa trên một thuật toán liên kết lặp đi lặp lại

-Liên kết đa dạng dựa trên số lượng/nhiều tên miền gốc liên kết

-Tỷ lệ phần trăm Dofollow vs Nofollowed tới Domain

Các yếu tố xếp hạng không dựa trên liên kết cơ bản

Cấu trúc trang web của tên miền (cấu trúc và hệ thống phân cấp)29 yếu tố xếp hạng không dựa trên liên kết cơ bản

Đăng ký tên miền với Google Webmaster Tools

Kích hoạt chức năng “tăng cường tìm kiếm hình ảnh ” của Google

Sử dụng Giấy chứng nhận bảo mật trên Domain

Hiệu lực của thông tin được liệt kê từ tên miền đăng kí

Sử dụng Google AdSense trên Domain

Sử dụng Google AdWords cho Quảng cáo đối với Domain

Alexa Rank Domain

Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Google Knol

Sử dụng liên kết đến các trang web có uy tín, đáng tin cậy / Pages

Đăng ký tên miền dài hạn

Đăng ký tên miền đã có lịch sử ( nó đã đăng ký được bao lâu)

Compete.com xếp hạng của Domain

Sử dụng Web Apps Hosted của Google trên Domain

Thời gian vận hành của Server/Hosting

Thông tin Hosting (host trên máy chủ / c-block)

Trích dẫn / tài liệu tham khảo của các tên miền trong mục Yahoo!

Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong DMOZ.org

Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Wikipedia

Sử dụng Feeds trên Domain

Đăng ký tên miền với Google Local

Tên miền “khuyến khích” (trích dẫn văn bản của tên miền)

Bao gồm những tin tức từ Domain của trang Google Blog Search

Đăng ký tên miền hoặc thay đổi Quyền sở hữu

Quyền sở hữu tên miền (người đăng ký tên miền và lịch sử của họ)

Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Lii.org

Bao gồm những tin tức từ Domain của trang Google News

Sử dụng XML Sitemap (s)

Sử dụng Công cụ Tìm kiếm của Google trên Domain

Tiếp tục bài viết với link sau : https://ept.vn/200-yeu-xep-hang-website-cua-google-phan-4/