Hướng dẫn cách đổi DNS để vào facebook

Minh Đức Digital - 10:51 sáng 27/06/2014
Hướng dẫn cách đổi DNS để vào facebook

Không vào được trang mạng xã hội facebook có lẽ là tình trạng xảy ra đối với nhiều người dùng Internet hiện nay bởi Facebook đã chặn trang này vì một số lý do quyền lợi. Vậy làm gì để vào được facebook khi bị chặn? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các […]

Không vào được trang mạng xã hội facebook có lẽ là tình trạng xảy ra đối với nhiều người dùng Internet hiện nay bởi Facebook đã chặn trang này vì một số lý do quyền lợi. Vậy làm gì để vào được facebook khi bị chặn?

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các cách để có thể vào facebook bằng máy tính một cách nhanh chóng với một vài bước đơn giản sau :

Bước 1: Mở network and sharing Center -> chọn Change adapter settings

Hướng dẫn cách đổi DNS để vào facebook

Bước 2 : chọn như hình bên dưới và chọn properties

Hướng dẫn cách đổi DNS để vào facebook

Bước 3: Chọn như bân dưới và chọn Properties

Hướng dẫn cách đổi DNS để vào facebook

Bước 4 : điền các thông số như bên dưới rồi chọn Ok đóng các cửa sổ vừa mở lại và vào facebook

Hướng dẫn cách đổi DNS để vào facebook

Bây giờ bạn có thể thoải mái lướt facebook với các bước đơn giản trên