Những thủ thuật WordPress tốt nhất

Minh Đức Digital - 9:27 sáng 25/06/2014

Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn 2 thủ thuật wordpress rất hữu ích mà mình mới tìm hiểu được và cảm thấy rất cần thiết. Một câu hỏi mà nhiều người đặt ra là làm sao lấy thông tin của một page template ? Đây là câu hỏi đặt ra đầu tiên […]

Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn 2 thủ thuật wordpress rất hữu ích mà mình mới tìm hiểu được và cảm thấy rất cần thiết.

Những thủ thuật WordPress tốt nhất

Những thủ thuật WordPress tốt nhất

Một câu hỏi mà nhiều người đặt ra là làm sao lấy thông tin của một page template ?

Đây là câu hỏi đặt ra đầu tiên của mình khi đi tìm giải quyết bài toán là phải hiển thị link và tiêu đề của một page template mà đã tạo trước đó mà không dựa vào việc fix giá trị ID ? fix giá trị ID của một  page việc gán một giá trị ID sẽ không phù hợp khi mà bạn chuyển theme đó sang một database mới. Khi đó giá trị ID sẽ không còn đúng nữa rồi. Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi trên dựa vào việc điền ID của page bằng điền tên page template đó, và chắc hẳn tên này sẽ cố định hơn và đảm bảo rồi.

$pages = get_pages(array(

    ‘meta_key’ => ‘_wp_page_template’,

    ‘meta_value’ => ”

    ‘hierarchical’ => 0

));

Ví dụ cụ thể: hiển thị link của  page sử dụng page template: template-profile-edit.php đã được public

$pages = get_pages(array(

    ‘meta_key’ => ‘_wp_page_template’,

    ‘meta_value’ => ‘template-profile-edit.php’

));

foreach($pages as $page){

    echo $page->post_title.’

‘;

}

Chi tiết về đoạn code:

  Trong WordPress  thì mỗi page template khi được tạo ra thì sẽ được lưu vào meta data với key là ‘_wp_page_template’. Bằng cách sử dụng hàm get_pages() có sẵn trong WordPress thì chúng ta sẽ yêu cầu lấy ra các page đó với array là 2 giá trị: meta_key, meta_value . Điểm lưu ý là cần phải thiết lập ‘hierarchical’ => 0 để cho việc tìm kiếm các page template là trang chứ không phải là danh sách cách page con của page đó. Khi đó việc hiển thị kết quả sẽ không còn đúng nữa.

Thay đổi mật khẩu wordpress bằng FPT

reset-wordpress-password

Nếu bạn bị mất mật khẩu quản trị WordPress , hoặc bạn không thể đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress, không có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu MySQL , hoặc các chức năng thiết lập lại mật khẩu không làm việc, Khi đó bạn sẽ làm cách nào ? Trong hướng dẫn này mình sẽ chỉ cho các bạn cách thay đổi mật khẩu trang quản trị WordPress bằng cách sử dụng FTP .  Nếu bạn có quyền truy cập vào giao diện phpMyAdmin, bạn có thể đọc hướng dẫn của mình thông qua bài mà mình đã hướng dẫn từ trước đây: Cách lấy lại mật khẩu admin cho wordpress

Xin nhắc lại lần nữa là ngoài việc bạn mất hết các thông tin mà mình liệt kê ở trên trừ việc bạn còn sở hữu thông tin FTP của website và còn tên user đăng nhập ( thường tên user là: admin) thì bạn mới có thể sử dụng cách này được qua 7 bước sau:

Bước 1: Sử dụng một FTP clien để kết nối vào máy ( Filezila là thông dụng nhất )

Bước 2: Vào theme mà website bạn đang dùng wp-content/themes/them_hien_tai.

Bước 3: Tìm đến file function.php, mở nó ra bằng editor

Bước 4: chèn dòng code này vào trong file function.php vừa mở, save và up lên. Giá trị bằng 1 chính là Id của user, vì mặc định giá trị ID của user đầu tiên trong wordpress luôn bằng 1 nên mình sẽ dựa vào đó để reset mật khẩu.

wp_set_password(‘ten_password_reset’,1);

Bước 5: vào trang đăng nhập vào quản trị  như bạn hay đăng nhập thôi: ten_website/wp-admin

Bước 6: Nhập tên user và password mà bạn sẽ cần đổi, có ghi trong file function ở trên. Khi đó WordPress  sẽ không trực tiếp vào trang quản trị mà thay vào đó là  thực thi dòng lệnh mà chúng ta đã khai báo ở trên, sau đó mới mới vào trang quản trị. Như vậy là chúng ta đã reset được password rồi

Bước 7: Mở lại file function.php, xóa dòng code chèn ở trên đi, save là up lại. Điều này đơn giản là nếu chúng ta không xóa đi thì khi nào WordPress cũng sẽ lặp lại bước 6. Cứ reset Password. Kết thúc hoàn toàn việc thay đổi mật khẩu

Cách này sẽ giúp các bạn đổi mật khẩu một cách nhanh gọn hơn cách mà chúng ta đổi mật khẩu trong Phpmyadmin phải không các bạn.

Kết  Luận

Như vậy là thông qua thủ thuật trên : cách lấy thông tin của 1 page template thông qua tên và cách thay đổi mật khẩu bằng FTP thì các bạn đã có trong tay 2 thủ thuật hay khi làm việc với WordPress khá hay và hữu ích rồi đấy. Chúc các bạn thành công với wordpress!